Høstturneringen starter 9. september

Første runde i Høstturneringen går onsdag 9. september kl 18:30 og spilles videre på onsdager (dog ikke hver onsdag) frem til 25. november. Full kalender finnes på TurneringsService siden.

Dette er en seriøs turnering som utgjør ryggraden av klubbens turneringstilbud på høsten. Den blir både FIDE-ratet og nasjonalt ratet, men vi har lav startkontingent (100 kr) og et fleksibelt spillesystem som ikke krever at man spiller alle rundene.

Som i vår spilles det med ni runder monrad. Alle har mulighet for å ta inntil tre ½-poengswalkovere.

Spillere kan velge mellom å spille med gult eller hvitt monradkort. De med gult monradkort antas å spille hver runde med mindre de melder avbud innen 18:20, og settes opp mot en motstander selv om de skulle bli forsinket og ikke rekker frem før rundeoppsettet. De med hvitt monradkort må melde seg på hver runde innen 18:20 for å bli med på runden.

Klubbens tre dommere, Sigvat Stensholt, Terje Ringen og Geir Ove Nilsen, skal fordele rundene mellom seg. Foreløpig er Sigvat satt opp som dommer i første runde mens Geir Ove er satt opp til å dømme runde 2.

Posted in Uncategorized.